Možnost pozdějšího otevření školky 

po prázdninách

 

- vážení rodiče, prosíme sledujte naše webové stránky

- je pravděpodobné, že se školka z důvodu prodloužení rekonstrukce 

 otevře později - 1. září 2020

Rekonstrukce domu | HOME

 

 

============================================================================================================

 

 

 

 

 

Stravné a úplata za červenec 2020

 

Tabulka-na-úplatu červenec 2020.doc (41 kB)
  

Červen v zahradě: Všechno bují, začíná sklizeň, výsev pokračuje ...

 

 

...................................................................................................................

 

 

O prázdninách se snižuje úplata na 200,- Kč

 

Uzavření MŠ 13. 7. - 14. 8. 2020

Pravidla soutěže časopisu Sluníčko

 

 

==================================================================

 

 

 

Zvýšení stravného

 

viz. soubor: 

zvýšení stravného.docx (14876) 

50ks/mnoho nádherné kreslené čerstvé ovoce, zelenina samolepky pro ...
 

 

==========================================================================================

 

 

      

Krásné prázdniny všem dětem 

a jejich rodinám přejí 

zaměstnanci MŠ Rohatce

 

PS: Děkujeme za všechny květiny a 

dárečky k ukončení školního roku:)

Aktuality - Krásné prázdniny... - Základní škola

 

 

============================================================================

 

 

 

Prázdniny ve školním roce 2012/13. Těšte se na pět týdnů volna ...

Žádáme rodiče, aby v šatně na nástěnce vyplnili

tabulku, zda jejich dítě 

bude navštěvovat MŠ o prázdninách.

Děkujeme

 

 

 

 

=================================================================

 

 

 

 

 

Informace ke znovuotevření MŠ

 

(Účinnost od 25. 5. 2020)

 

Vážení rodiče!

 

Znovuotevření naší mateřské školy s celodenním provozem i se stravou proběhne od pondělí 25. 5. 2020 

 

ŠKOLKU BUDOU NAVŠTĚVOVAT POUZE  DĚTI, JEJICHŽ RODIČE JSOU ZAMĚSTNÁNI!!!

 

Jestliže počítáte s tím, že Vaše dítě nastoupí do MŠ  25. 5. 2020 je potřeba ho nahlásit do čtvrtka dne 21. 5. 2020 do 11. 00 hodin telefonicky z důvodu přihlášení stravy.

 

Děti, které nebudou předem nahlášeny, nemohou být v pondělí přijaty.

 

Pokud dítě nebude k 25. 5. 2020 do MŠ přihlášeno a rodič bude chtít takto výhledově učinit, je povinen jej nahlásit alespoň 1 den předem.

 

Úplata za květen 2020 bude  200,- Kč  a bude uhrazena do 15. 6. 2020 (Tato platba se vztahuje na všechny děti, i ty, které nebudou přítomny).

 

Organizace dne:

 

 • První den příchodu do MŠ odevzdá rodič:

 

,,Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (viz. soubor ke stažení na konci toho textu)

 

 • Při cestě do školy a ze školy a ve vstupním prostoru budovy MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování, stanovená opatřeními –

           zejména  je nutné mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky

 

 • Při příchodu do MŠ (6.00 – 8.00 hodin) bude denně každému dítěti změřena teplota bezkontaktním teploměrem.

 

 

 

 • Při sebemenším náznaku onemocnění (příznaky infekce dýchacích cest – zvýšená teplota, rýma, kašel), nebude dítě do MŠ přijato. Pokud mají děti alergické projevy (rýma, kašel, aj.), doložte potvrzení od lékaře, že se jedná o alergii!!!

 

 

 • Rodič ihned po vstupu do MŠ použije dezinfekci, která je umístěna hned za dveřmi

!!

 • po převlečení a přezutí dítěte rodič dohlédne na důkladné umytí rukou dítěte v umývárně!!!  A teprve pak ho předá paní učitelce do třídy

 

 • rodiče se zdržují se v prostorách MŠ pouze po nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte)!!!

 

 • Platí zákaz nošení jakýchkoli hraček z domova do MŠ.

 

 • K pobytu venku budeme každodenně dle nařízení využívat areál MŠ

          a prostory školní zahrady a dle příznivého počasí budeme již každý den od

          rána (od 8. 00 hodin) venku na školní zahradě, kde bude probíhat většina  

         každodenních činností.

 

Je nutné děti dostatečně obléknout, aby nenastydly a počítat s delším každodenním pobytem venku, zdržování ve vnitřních prostorách MŠ bude dle vyššího počtu dětí  omezeno na minimum!!!

Děti si do školky budou nosit plastovou lahev na pití-PODEPSANOU a s kvalitním praktickým uzávěrem!

 

 • Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách MŠ nosit nemusí

 

 • Zákaz používání hraček, které nejsou omyvatelné.

 

 • Dostatečné větrání v pobytových prostorách – 1x za hodinu po dobu 5 minut v době provozu.

 

Při podezření na možné příznaky COVID 19

 

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do MŠ vstoupit!!!
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID – 19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
 
 

 

==============================================================================

 

 

 

 

Úplata za duben 2020

 
 
 
 
 


 

====================================================================

 

 

Maminko,tatínku nabízíme vám inspiraci pro hry a učení s dětmi. Máme rádi přírodu a tak neváhejte juknout na stránky: 

 jdeteven.cz/cz

 www.ueb.cas.cz/cs/content/cvicime-s-jehlicnany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
===========================================================================================
 
 
 
 
 
 

 

Úplata + školné

 

Platba za březen 2020.doc (41472)

 

 

 

=============================================================================================

 

 

 

Žádáme rodiče,

 

aby si před vstupem do školky dezinfikovali ruce 

k tomu určeným bezoplachovým gelem, který 

je za hlavním vchodem!!! A aby dohlédli na 

to, že si děti před vstupem do třídy důkladně umyjí ruce.

Děkujeme!!!

STOP COVID-19 symbol, Novel coronavirus (2019-nCoV), Abstract virus strain model Novel coronavirus 2019-nCoV is crossed out with red STOP sign

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Doporučení MŠMT

 

https://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru4

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola Rohatce 72, příspěvková organizace Rohatce 72
412 01
Litoměřice

Datová schránka: 9g8kyfd

Číslo účtu pro platby:
94-3508520297/0100

Telefon: 416848129

Mobil: 607 551 264

ředitelka Hana Telecká
e-mail:msrohatce@seznam.cz