Adventní zpívání
 
   3. 12. 
 
- žádáme rodiče, aby přivedli své děti na tuto akci
 
-  v 16.30 se bude zpívat v Hrobcích u stromečku na návsi
 
- v 17.00 se bude zpívat v Rohatcích u kapličky
 
      DĚKUJEME
 
Vánoční zpívání v obci - MŠ Veselíčko
 
==============================================================================================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provoz naší mateřské školy 
je od 6.00 hod. do 15.30 hod.
 
 
- příchod dětí do MŠ je do 8.00 hod. (tím je myšleno, že dítě je přivedeno do 8.00 hod. do třídy, kde probíhají ranní činnosti)
 
 
- veďte děti k samostatnosti, chodí už do MŠ, nejsou to žádná 
   miminka, nechte je, ať se samy obléknou  a obují
 
 
- při příchodu či odchodu z MŠ, rodiče dbají na dodržování školního řádu - děti se 
po chodbách školy pohybují bezpečně, pomalu a tiše !!! 
(Hlídejte své děti a nenechávejte je běhat po školce ze šatny a do třídy, pokud chtějí běhat, vezměte je a hřiště)
 
 
 
- nepřítomnost dítěte je nutno 
omluvit do 8.00 hod.!!!
 
 
 
- vyzvedávání dětí po obědě je v 11.30 hod. 
 
- vyzvedávání dětí po spaní je nejdříve ve 14.15 hod. a
nejpozději v 15.25 hod.
 
 
- rodiče vyzvedávají dítě vždy 
 
tak, aby školku opouštěli před jejím
 
 uzavřením a ne později!!!!!!!!!
 
 
 
Pokud rodiče potřebují dítě přivést do školky později, nebo vyzvednout v jinou než uvedenou dobu, je možno tak učinit po dohodě s učitelkou - pouze vyjímečné případy

 

==============================================================================================

 

 

 

Logopedie - časté otázky

 

odkaz: predskolniporadna.cz/logopedie-kdy-kam-co-s-sebou-a-dalsi-caste-otazky/

 

Logochvilky

 

===========================================================================================

 

 

 

 

Platba za říjen 2021

 

 

Tabulka-na platby.doc (40960)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===================================================================================================

 

 

.

 

Milí rodiče, nabízíme vám odkaz na webináře od organizace Pohodová rodina

 

 

letak_listopad_rodice.pdf (101114)

 

 

 

......................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Do školky přijímáme pouze zdravé děti !!!

 

Bez kašle a rýmy

 

Pokud v průběhu dne zjistíme u dítěte přítomost rýmy, kašle či jiných příznaků covid-19, budeme vás

telefonicky kontaktovat a žádat o neprodlené vyzvednutí dítěte ze školy.

 

==============================================================================================

 

 

 

Do budovy MŠ dospělí vchází pouze pokud 

 

mají nasazený respirátor!!! A pokud nemají příznaky nemoci covid-19.

 

 

Je nutné omezit výskyt osob v naší škole.

 

Pokud to není nezbytně nutné, rodiče do budovy nevstupují.

 

Vyjímku mají rodiče nejmenších dětí.

 

 

 

 

 

.

Značka Použij respirátor!

 

 

=================================================================================================

 

 

 

 

 

Nutnost omlouvání nepřítomnosti dětí do 8.00 hodin

 

Vážení rodiče, kdo neomluví nepřítomnost svého dítěte do 8.00 hodin, bude mu započítána

cena stravy za neomluvený den

 

Cartoons Home Appliences Phone vector illustration © RAStudio (#1670501) |  Stockfresh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽÁDÁME O NAHLÁŠENÍ PŘÍPADNÉ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ  DO PÁTKU 7. 5.

Kontakt

Mateřská škola Rohatce 72, příspěvková organizace Rohatce 72
412 01
Litoměřice

Datová schránka: 9g8kyfd

Číslo účtu pro platby:
94-3508520297/0100

Telefon: 416848129

Mobil: 607 551 264

ředitelka Hana Telecká
e-mail:msrohatce@seznam.cz