Oznámení rozhodnutí o přijetí do Mateřské školy

Rohatce 72, příspěvkové organizace

 

 


Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 pís. b a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

Seznam uchazečů

Uchazeč

Výsledek řízení

2020-R-01

přijat/a

2020-R-02

přijat/a

2020-R-03

přijat/a.

2020-R-04

přijat/a

2020-R-05

přijat/a

2020-R-07

přijat/a

2020-R-08

přijat/a

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

Datum zveřejnění: 29. 5. 2020

  Hana Telecká

ředitelka Mateřské školy Rohatce 72, příspěvkové organizace

 

=========================================================================

 


 

 


 Zápis

 

Mateřská škola Rohatce 72, příspěvková organizace

Zápis

pro školní rok 2020/2021

bude v letošním roce probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Uskuteční se v termínu od 2. května 2020 do 15. května 2020.

V tomto termínu doručí zákonný zástupce žádost o přijetí (tj.přihlášku) následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (datová schránka: 9g8kyfd)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou doporučeně na adresu školy
  4. osobním podáním: v případě osobního podání žádosti je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy – pro osobní podání volejte na tel.607551264

Žádost o přijetí je ke stažení níže. Zůstává ve stejné podobě jako dříve, avšak doplňte do ní e-mailovou adresu nebo datovou schránku Na tu později obdržíte další informace, především přidělené registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

K žádosti je nutné doložit ještě rodný list – postačí odeslat jeho prostou kopii.

Zároveň je třeba dle zákona doložit splnění podmínky povinného očkován..í (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání).

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor čestného prohlášení níže)

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitelka MŠ porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem msrohatce@seznam.cz nebo na tel.607551264

 

Ředitelka mateřské školy bude při přijímání dětí

postupovat dle kritérií pro přijímání dětí a dále v souladu

se správním řádem. Kritéria lze stáhnout níže.

 

Rozhodnutí o přijetí  k předškolnímu vzdělávání

bude zveřejněno od 29.5. 2020  - v MŠ ve venkovní vývěsce a také na webových stránkách MŠ https://www.ms-rohatce.cz/

 

 

Doufáme, že vše společně zvládneme a my se budeme snažit vám ve všem vyhovět.

Ředitelka Hana Telecká


 

 
Důležité dokumenty ke stažení:
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt

Mateřská škola Rohatce 72, příspěvková organizace Rohatce 72
412 01
Litoměřice

Datová schránka: 9g8kyfd

Číslo účtu pro platby:
94-3508520297/0100

Telefon: 416848129

Mobil: 607 551 264

ředitelka Hana Telecká
e-mail:msrohatce@seznam.cz