Oznámení rozhodnutí o přijetí do Mateřské školy

Rohatce 72, příspěvkové organizace

 

 


Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 pís. b a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021

 

Seznam uchazečů

Uchazeč

Výsledek řízení

R-2021-01

přijat/a

R-2021-02

přijat/a

R-2021-03

přijat/a.

R-2021-04

přijat/a

R-2021-05

přijat/a

R-2021-06

přijat/a

R-2021-08

přijat/a

R-2021-09

přijat/a

 

                          Datum zveřejnění: 4. 6. 2021

 

 

Řádek podpisu Microsoft Office...


 Zápis

 

Mateřská škola Rohatce 72, příspěvková organizace

Zápis

pro školní rok 2021/2022

bude v letošním roce probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Uskuteční se v termínu od 2. května 2021 do 16. května 2021

 

Zákonný zástupce může doručít  žádost těmito způsoby

  1. do datové schránky školy (datová schránka: 9g8kyfd)   
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),msrohatce@seznam.cz
  3. poštou doporučeně na adresu školy-Doksanská 72, Rohatce, 41201 Litoměřice
  4. osobním podáním:  své přihlášky můžete vhodit do poštovní schránky před školou 3.5 2021- 7.5. 2021 od 8-12 h

 

Zákonný zástupce k zápisu doručí 

          1. Žádost k předškolnímu vzdělávání

          2. Vyjádření lékaře

          3. Kopii rodného listu dítěte

       

      Doplňující informace  

 

        1. Registrační číslo žádosti vám bude přiděleno po doručení žádosti na váš telefonSMS zprávou.

        2. Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 je docházka do MŠ povinná.

 

Rozhodnutí o přijetí  k předškolnímu vzdělávání

bude zveřejněno od 4.6.2021 - v MŠ ve venkovní vývěsce a také na webových stránkách MŠ https://www.ms-rohatce.cz/

Doufáme, že vše společně zvládneme a my se budeme snažit vám ve všem vyhovět.

Ředitelka Hana Telecká


 

 
Důležité dokumenty ke stažení:
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt

Mateřská škola Rohatce 72, příspěvková organizace Rohatce 72
412 01
Litoměřice

Datová schránka: 9g8kyfd

Číslo účtu pro platby:
94-3508520297/0100

Telefon: 416848129

Mobil: 607 551 264

ředitelka Hana Telecká
e-mail:msrohatce@seznam.cz